No šī gada 22. novembra līdz 29. novembrim iniciatīva “HIV Eiropā” plāno rīkot HIV testēšanas Eiropas nedēļu

Kāpēc tas ir svarīgi?
HIV testēšanas nedēļa paredzēta, lai uzlabotu informētību par to, cik svarīgi ir savlaicīgi un regulāri veikt to cilvēku testēšanu, kas visvairāk pakļauti HIV inficēšanās riskam.Ttādējādi tiktu samazināts cilvēku skaits, kas dzīvo ar HIV un kuri nezina savu diagnozi, kā arī tiktu savlaicīgi atklāta infekcija.

Testēšanas Eiropas nedēļas mērķa grupas ir:
– HIV visuzņēmīgākās grupas: vīrieši, kuriem ir sekss ar vīriešiem; reģionu pārstāvji, kur ir liela HIV infekcijas izplatība; tie, kas injicē narkotikas, un nodarbojas ar komercseksu;
– medicīnas darbinieki, ieskaitot tos, kam jāpiedāvā testēšana HIV visuzņēmīgākajai iedzīvotāju daļai, – seksuālās veselības klīniku darbiniekiem, vispārējās medicīnas prakses un citu jomu speciālistiem.

Kā var pievienoties minētajai iniciatīvai?
Iniciatīvas orgkomiteja aicina Eiropas valstu klīnikas un organizācijas pievienoties minētajai iniciatīvai. Ja jūsu organizācija vēlas tajā iesaistīties – organizēt HIV testēšanas akcijas, iedzīvotāju izglītošanas pasākumus, advokācijas pasākumus un darbu ar vietējām organizācijām, kas nodarbojas ar testēšanas popularizēšanu, par to paziņojiet inciatīvas “HIV Eiropā” sekretariāta darbiniekiem hiveurope@cphiv.dk

Kādu atbalstu var saņemt?
Iniciatīvas orgkomiteja sagatavos pierādījumu datu bāzi, kas apstiprina savlaicīgas un regulāras testēšanas uz HIV nozīmību, nodrošinās ar materiāliem, kas organizācijām palīdzēs komunicēt ar citām ieinteresētām pusēm, izstrādās vienotu brendingu, ko organizācijas varēs izmantot pēc saviem ieskatiem kā informatīvos materiālus. Tāpat tiks piedāvātas konsultācijas, kā izmantot materiālus un idejas, tostarp dažādās valstīs uzkrāto labāko pieredzi.
Daudz detalizētāka informācija par testēšanas Eiropas nedēļu tuvākajā laikā būs pieejama www.Hivtestingweek.ru. Visus jautājumus, kas saistīti ar šo pasākumu, varat uzdot, rakstot uz e-pasta adresi: hiveurope@cphiv.dk

Noslēgts līgums ar SIF

“Baltijas HIV asociācija” 17.05.2013. ir noslēgusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par Divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projektu. Projekta ietvaros paredzēts brauciens uz Norvēģiju, lai klātienē iepazītos ar Norvēģijas Geju un lesbiešu veselības organizāciju. Projektu finansiāli atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija. Līguma Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/043/DS/6. SIF_logo_krasains_pamata_RGBeea_financial_mechanism_logo

2013.gada 30.aprīlī notiks Eiropas interneta pētījuma par vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, Latvijas ziņojuma prezentācija

emis

Biedrības „Baltijas HIV Asociācija” un „Mozaīka” ir beigušas darbu pie Eiropas interneta pētījuma par vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV), Latvijas datu izvērtējuma. Situācija ir satraucoša: HIV izplatība sasniegusi koncentrētas epidēmijas apmērus, apzināti vairāki riski HIV un citu seksuāli transmisīvo infekciju tālākai izplatībai.

EMIS (European MSM Internet Survey) Latvijas ziņojums tiks prezentēts 2013. gada 30. aprīlī plkst. 14:00 – 16:00 LR Veselības ministrijas 3. stāva zālē (309. telpa).

Pētījuma mērķis bija noskaidrot HIV un citu seksuāli transmisīvo infekciju izplatību VDV vidū, ar infekciju izplatību asociētos veselības paradumus un pastāvošos riskus, kā arī apzināt profilakses un veselības veicināšanas vajadzības šajā populācijā. Interneta aptaujas anketa sastāvēja no 41 sadaļas ar 278 jautājumiem. Kopumā aptaujas anketu aizpildīja vairāk nekā 180 000 VDV no 38 valstīm, t.sk. 708 Latvijā dzīvojoši VDV.

Pētījumā tika konstatētas nepietiekamas VDV zināšanas par HIV/STI un to riska faktoriem, būtiski trūkumi veselības aprūpes sistēmā, kā arī augsts VDV stigmatizācijas un diskriminācijas līmenis, ieskaitot samērā bieži sastopamu emocionālu un pat fizisku vardarbību, kas vērsta pret VDV to seksuālās orientācijas dēļ.

Pasākumā piedalīsies valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji, aicināti žurnālisti.

Pasākuma programma Pētījuma nacionālais ziņojums

BaltHIV valdes locekle Anda Karnīte ieguvusi medicīnas doktora grādu!

new_grad

2013.gada 8.aprīlī Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē organizācijas “Baltijas HIV asociācija” valdes locekle Anda Karnīte aizstāvēja savu promocijas darbu “Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas iznākumu asociētie faktori” (darba zinātniskais vadītājs – prof. Ģirts Briģis).

Promocijas darbs veltīts saslimstības ar AIDS un HIV inficēto personu mirstības rādītāju izmaiņu tendenču laikā noskaidrošanai. Tāpat darbā izpētīti faktori, kas veicina agrāku AIDS stadijas vai nāves iestāšanos.

Darbā tika pierādīts, ka Latvijā pretēji Eiropas Savienības kopējiem rādītājiem saslimstība ar AIDS nesamazinās un mirstība turpina pieaugt. Noskaidrots, ka agrīnāku AIDS stadijas vai letāla iznākuma iestāšanos veicina gan inficēto personu sociāli demogrāfiskie faktori (piemēram, dzimums (vīrietis), lielāks vecums infekcijas diagnosticēšanas brīdī, tautība (romi)), gan uzvedības faktori (piemēram, injicējamo narkotiku lietošana), gan veselības stāvokļa un veselības aprūpes faktori (piemēram, vēla HIV infekcijas diagnosticēšana un pārtraukumi antiretroviralās terapijas procesā).

Prezentētais promocijas darbs ieguva augstu novērtējumu gan no recenzentiem, gan promocijas padomes locekļiem. Rezultātā Andai Karnītei tika piešķirts medicīnas doktora zinātniskais grāds apakšnozarē sabiedrības veselība un epidemioloģija.

Pilns promocijas darbs

Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai. vairāk informācijas

Lai uzlabotu lapas funkcionalitāti, mēs izmantojam sīkdatnes. Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai.

Aizvert