Notikusi projekta pārstāvju tikšanās Helsinkos

Š.g. jūnija vidū projekta “HIV un asociēto infekciju profilakses kapacitātes celšana darbā ar augsta riska grupas jauniešiem” pārstāvji no Latvijas, Krievijas, Polijas, Somijas un Sabiedrības veselības un sociālās labklājības ziemeļu dimensijas partnerības sekretariāta tikās Helsinkos, lai pārrunātu projekta norisi un paveiktos darbus.

Latvijas, Krievijas un Polijas pārstāvji prezentēja savās valstīs veikto fokusa grupu diskusiju rezultātus un labās prakses piemērus darbam ar riska grupas jauniešiem. Sanktpēterburgas nevalstiskā organizācija “Stellit” sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar pirmajiem riska grupas jauniešu vidū veikto aptauju rezultātiem.

Nākošā projekta darba grupas sanāksme ir paredzēta septembra beigās Sanktpēterburgā.

Sanāksmes prezentācijas pieejamas šeit

Noslēgusies aptauja riska grupas jauniešu vidū

Projekta “HIV un asociēto infekciju profilakses kapacitātes celšana darbā ar augsta riska grupas jauniešiem” ietvaros četrās projekta dalībvalstu pilsētās – Rīgā, Varšavā, Sanktpēterburgā un Kaļiņingradā – veiktas aptaujas riska grupu jauniešu vidū.

Rīgā aptauja veikta 6 arodskolās, kopumā aptaujājot 400 jauniešus vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Aptaujas anketā tika iekļauti jautājumi par atkarību izraisošo vielu lietošanas pieredzi, seksuālo un reproduktīvo veselību, zināšanām par HIV infekciju u.c. Iegūtie dati sniegs vērtīgu ieskatu arodskolas jauniešu paradumos un tiks izmantoti, lai sniegtu rekomendācijas veselības politikas pilnveidošanai.

Baltijas HIV asociācija izsaka pateicību visām arodskolām, kuras deva atļauju veikt aptauju skolā un, protams, visiem jauniešiem, kuri atbildēja uz aptaujas jautājumiem!

Biedrība iegūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu

Valsts ieņēmumu dienests š.g. jūnijā ir piešķīris biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statusu veselības veicināšanas, slimību profilakses un trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas jomās. Tas nozīmē, ka juridiskās un fiziskās personas var atgūt daļu no biedrībai sniegtajiem ziedojumiem. Juridiskām personām saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu ienākumu nodokli” 20.1 pantu, uzņēmumu ienākumu nodokli samazina par 85 procentiem no sabiedriskā labuma organizācijai ziedotajām summām, bet fiziskām personām likuma „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” 10.panta pirmā daļa nosaka, ka ziedoto summu atskaita no aprēķinātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa.

Nāc un pārbaudies! Testpunkts aicina vīriešus pārbaudīt veselību

Biedrība „Baltijas HIV Asociācija” atgādina, ka Testpunktā vīriešiem ir unikāla iespēja veikt bezmaksas izmeklēšanu uz HIV un sifilisu. Testi ir bezmaksas, anonīmi, rezultāts – 20 minūšu laikā. Gaidot testa rezultātu, ir iespēja saņemt konsultāciju, bezmaksas prezervatīvus, lubrikantus.

Tikko pavadīta Līgo nakts un Jāņu diena, tāpēc nekavējies – nāc un pārbaudies!

Testpunktu atradīsi: Rīgā, Stabu ielā 19, birojs II. Atvērts otrdienās un trešdienās no 18:00-20:30, tel.28441324. Vairāk: https://balthiv.com/testpunkts

Lasīt vairāk

Testpunkts ir atvērts projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” ietvaros ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” atbalstu. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, bet tā pārraudzību Latvijā nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds.

MSM project logo

 

 

 

 

12., 13.un 14.jūnijā notiks apmācības VDV projektā iesaistītajiem brīvprātīgajiem un veselības aprūpes speciālistiem

Turpinot projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035 ieviešanu, biedrība “Baltijas HIV Asociācija” 2014.gada 12., 13.un 14.jūnijā organizē apmācības projektā iesaistītajiem brīvprātīgajiem un veselības aprūpes speciālistiem.

Lasīt vairāk

Brīvprātīgo apmācības notiks 12.jūnijā, Rīgā, Days Hotel VEF telpās. Apmācībās brīvprātīgie iepazīsies ar VDV projektu, tā realizētajām un plānotajām aktivitātēm; VDV vajadzībām veselības aprūpē, Norvēģijas pieredzi VDV veselības aprūpē un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā VDV; iegūs informāciju par seksuāli transmisīvām infekcijām – to izplatību, kā tās atpazīt un kā no tām izsargāties; kādas veselības pārbaudes ir jāveic VDV, cik bieži un kādēļ; HIV un sifilisa eksprestestiem; kā runāt ar VDV par slimību profilaksi; komunikāciju un motivēšanu; brīvprātīgo darba nozīmi projektā.

Veselības aprūpes speciālistu apmācības notiks 13.jūnijā un 14.jūnijā, Ogrē, Hotel Club 1934. Apmācībās veselības aprūpes speciālistiem būs iespēja uzzināt par VDV projektu, tā realizētajām un plānotajām aktivitātēm; jaunākos datus par STI un HIV Latvijā; EMIS pētījuma rezultātiem par VDV dzīves apstākļiem; cilvēka seksualitāti;  diskriminācijas jautājumiem; psiholoģiskiem aspektiem darbā ar VDV; VDV vajadzībām veselības aprūpē, Norvēģijas pieredzi specifisko veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā VDV. Apmācībās notiks diskusija par  VDV personisko pieredzi saskarsmē ar veselības aprūpi: pozitīvais un negatīvais. Apmācībās speciālistiem būs iespēja papildināt zināšanas par seksuālās veselības īpatnībām VDV vidū; biežākām infekciju slimībām VDV vidū un to specifisko medicīnisko izmeklēšanu; HIV un sifilisa eksprestestiem un to lietošanu; VDV un viņu kā pacientu tiesībām, diskriminācijas mazināšanas aspektiem veselības aprūpē. Apmācības piedalīsies – ģimenes ārsti, infektologi, urologi, dermatovenerologi u.c. Ārsti pēc apmācību beigšanas saņems 10 kredītpunktus.

Brīvprātīgo un ārstu apmācības nodrošinās profesionāli speciālisti – praktizējoši, apmācīttiesīgi ārsti, RSU mācībspēki, vadošie speciālisti pacientu tiesību jomā un Norvēģijas Geju un lesbiešu veselības asociācijas pārstāvis.

Apmācības organizē biedrība „Baltijas HIV Asociācija”.

Brīvprātīgo apmācību programma.

Veselības aprūpes speciālistu apmācību programma.

Projekts „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035, ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” atbalstu. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, bet tā pārraudzību Latvijā nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds.

MSM project logo

 

 

 

 

 

Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai. vairāk informācijas

Lai uzlabotu lapas funkcionalitāti, mēs izmantojam sīkdatnes. Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai.

Aizvert