Publicēta ziņu lapa “HIV Latvijā 2019: kādas būs mūsu prioritātes?”

BaltHIV ir publicējusi ceturto rakstu no sērijas- Ziņu lapa, kas apskata aktuālākās problēmas un risinājumus, saistībā ar HIV un AIDS. Janvāra tēma pievēršas mērķu izvirzīšanai 2019.gadā, lai mazinātu saslimšanas gadījumus ar HIV un AIDS Latvijā, kā arī veicināt ārstēšanu to pacientu vidū,kuriem ir diagnosticēts HIV, bet pacienti neveic ārstēšanos, tādējādi palielinot risku izplatīt slimību tālāk.

Lasi visu rakstu te: ziņu lapa nr.4