Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Lai apņemšanās, saņemšanās un griba būt veiksmīgam ir jūsu moto Jaunajā gadā!  Lai katrs tuvinieku pateiktais paldies priecē jūsu sirdis!  

Lai ieguldītais laiks nes rezultātus!  Veselību, možu garu un sparu Jaunajā gadā!

Ieklausies brīnumā, ieklausies!

 Pazudis nav tas nekur!

 Zvaigžņotu taku šovakar

 Viņš uz pleca tev tur.

 Ieklausies brīnumā, ieklausies!

 Rūpes kā pārslas lai kūst,

 Dvēselē atkal sengaidītais

 Debesu svētbrīdis plūst.

/K. Apškrūma/

Sirsnīgākie sviecieni no Baltijas HIV asociācijas