Par izmaiņām biedrības “Baltijas HIV asociācija” valdē

2015. gada 5. februārī biedrības “Baltijas HIV asociācija” valdes sēdē tikai veiktas izmaiņas biedrības valdes sastāvā. Par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta Inga Upmace, savukārt, līdzšinējā biedrības valdes priekšsēdētāja Evija Dompalma-Linuža tika ievēlēta par valdes locekli.

Sīkāka informācija par biedrības valdi pieejama šeit.

Sīkāka informācija par to, kā pievienoties biedrībai un kļūt par tās biedru, ir pieejama šeit.