Biedrība ceļ trauksmi par HIV ārstēšanu un individuāli uzrunā lēmumu pieņēmējus

HIV Latvijā joprojām turpina savu uzvaras gājienu – ap 3300 HIV inficēto zina savu statusu, bet netiek ārstēti un turpina izplatīt infekciju. Tādēļ ir nekavējoties jārīkojas, lai Latvija zaudētu savu HIV karaļvalsts statusu un infekcija tiktu ierobežota, aicina Baltijas HIV asociācija, vēršoties pie teju simta lēmumu pieņēmēju un atbildīgo personu iestādēs un slimnīcās par HIV/AIDS situāciju un ieteikumiem tūlītējai rīcībai.

Baltijas HIV asociācija uzskata, ka neatliekami ir veicami trīs pasākumi: 

  1. Jāatceļ pastāvošie terapijas uzsākšanas ierobežojumi (500 CD4), lai zāles būtu pieejamas visiem HIV pacientiem.
  2. Jāuzlabo infektologu pieejamība Latvijas Infektoloģijas centrā vai reģionos un jāveido sistēma individuālai pacientu uzrunāšanai, informējot par ārstēšanās pieejamību un pieraksta laiku pie infektologa.
  3. Jāpalielina HIV profilakses kabinetu loma HIV diagnostikā un ārstēšanas pieejamības veicināšanā, nosūtot cilvēkus ar pozitīvu HIV eksprestestu uz ārstniecības iestādi, nodrošinot bezmaksas diagnozes apstiprināšanu un tiešu pieejamību pie infektologa.

“Gada sākums HIV jomā nāca ar pozitīvām ziņām par ārstēšanas pieejamības uzlabojumiem, bet tagad gada vidū redzam, ka ārstēto pacientu skaits nav palielinājies tik strauji kā vajadzētu. Tas nozīmē, ka ir jādarbojas vairāk un aktīvāk nekā līdz šim, jāmeklē jauni ceļi, kā palielināt ārstēto pacientu skaitu. Mēs vēršamies tieši un individuāli pie lēmumu pieņēmējiem, pie atbildīgajām personām Veselības ministrijā, citās iestādēs, pie atbildīgajiem ārstiem slimnīcās un pie iesaistīto nozaru ārstu asociācijām. Mēs aicinām saprast, ka ar attieksmi “plāns ir, nauda ir – vai ar to nepietiek?” situācija nemainīsies un HIV infekcija turpinās izplatīties,”

stāsta Baltijas HIV asociācijas vadītāja Inga Upmace.

Lai pasaulē ierobežotu HIV infekciju, ir uzstādīts UNAIDS mērķis 90-90-90, kas sasniedzams līdz 2020. gadam: 90% no HIV pacientiem jābūt diagnosticētiem, 90% no tiem jāsaņem ārstēšana, 90% no tiem ārstēšanai jābūt efektīvai.

 

Latvijā termiņš un tiešie atbildīgie par UNAIDS 90-90-90 mērķa sasniegšanu nav definēts, un pasākumi, lai ierobežotu HIV/AIDS epidēmiju, šobrīd acīmredzami ir nepietiekami. Latvijā tikai 50% no HIV inficētajām personām zina savu HIV statusu, no tām 35% saņem ārstēšanu, un no tām – 64% ārstēšana ir efektīva*.

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šobrīd HIV terapiju saņem tikai par 200 HIV pacientiem vairāk. Vai tiešām tas apturēs epidēmiju?

*Veselības ekonomikas asociācijas dati