May 17-18, 2012 – Participation in ,,The Baltics HIV meeting” in Riga, organized by Latvian Association of Infectologists and Hepatologists and supported by GSK Latvia on behalf of ViiV Healthcare.

 Two ,,Baltic HIV Association” members participated in ,,The Baltics HIV meeting” where was discussed about HIV treatment as prevention, health economics aspects of late presenters, antiretroviral treatment (ART) and care of HIV infected drug users as well as treatment...

Read More

2012.gada 17.-18.maijs. Dalība ,,Baltijas HIV sanāksmē” Rīgā, ko organizēja Latvijas Infektologu un hepatologu asociācija sadarbībā ar GlaxoSmithKline / ViiV Healthcare

Divi ,,Baltijas HIV asociācijas” biedri piedalījās Baltijas HIV sanāksmē, kur tika diskutēts par HIV ārstēšanu kā efektīvu profilaksi, veselības izmaksām vēlu diagnosticētas inficēšanās gadījumā, HIV inficētu narkotiku lietotāju ārstēšanu (ART) un aprūpi, tuberkulozes ārstēšanu HIV inficētām personām. Visas trīs...

Read More