Ar informāciju – pret HIV cietumos

Latvijas ieslodzījuma vietās HIV ir daudzkārt izplatītāks nekā sabiedrībā kopumā. Pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes datiem, Latvijā ir nedaudz vairāk kā 3000 ieslodzīto, bet HIV infekcija ir konstatēta aptuveni 300 ieslodzītajiem, tas ir, vidēji 10%, kas liecina par koncentrētu HIV epidēmiju cietumos. Salīdzinot šos rādītājus ar HIV izplatību Latvijā kopumā (mazāka par 0,5%), atšķirība ir vismaz 20 reizes. Tieši tādēļ biedrība ,,Baltijas HIV asociācija” 2019. gadā uzsāka izglītojošu darbu 9 ieslodzījumu vietās.

Nonākot nebrīvē, katram ieslodzītajam tiek piedāvāts veikt HIV testu, tam piekrīt un HIV testu veic gandrīz visi (98%) ieslodzītie. Taču no visiem zināmajiem ar HIV inficētajiem ieslodzītajiem ārstējas tikai nedaudz vairāk kā 60%. Ieslodzījuma vietu pārvaldes apņemšanās ir nodrošināt, lai visas HIV pozitīvās personas, kas atrodas ieslodzījumā, saņemtu antiretrovirālo terapiju, tādējādi efektīvi ierobežojot infekcijas izplatību turpmāk – inficētais, kurš regulāri lieto zāles, nevar inficēt citus.

Taču pilnvērtīgu ārstēšanos nevar nodrošināt tikai ar ikdienas zāļu lietošanu, ieslodzītajiem pašiem ir jāizprot ārstēšanās nozīme gan viņu veselības saglabāšanā, gan HIV infekcijas izplatības profilaksē. Turklāt būtiski, lai HIV pacienti turpinātu regulāri lietot medikamentus arī pēc atbrīvošanās. Nozīmīgu informatīvu un psiholoģisku atbalstu ieslodzītajiem šajos jautājumos var sniegt ieslodzījuma vietu darbinieki, galvenokārt resocializācijas darbinieki, tāpēc 2019. gadā biedrība pievērsās darbinieku un pašu ieslodzīto izglītošanai par HIV jautājumiem.

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi, 2019. gadā Baltijas HIV asociācija novadīja 10 seminārus ieslodzījuma vietu darbiniekiem un 9 seminārus ieslodzītajiem par HIV infekcijas ierobežošanas tematiku. Mācībās piedalījās un kursu par HIV situāciju, diagnostiku un ārstēšanu noklausījās 233 ieslodzījuma vietu darbinieki un 141 ieslodzītais. Tas ir daudz vai maz? Ja skatāmies tikai absolūtos skaitļos – tad visai daudz. Savukārt, ja salīdzinām tos pret kopēju darbinieku un ieslodzīto skaitu – tad nav pārāk daudz. Sanāk, ka mācībās piedalījās tikai aptuveni 4% no kopējā ieslodzīto skaita un 10% no kopējā darbinieku skaita. Darbiniekiem tika dota iespēja veikt HIV un hepatīta eksprestestu, atsaucība bija ļoti liela, 100 no darbiniekiem to veica mācību starplaikā.

Kādi ir secinājumi un rīcības ieteikumi, biedrībai apmeklējot teju visus cietumus Latvijā?

  1. Ieslodzījuma vietu darbinieki HIV un citu infekcijas slimību ziņā strādā paaugstināta riska apstākļos. Taču vairumā gadījumu darbinieki dzīvo maldīgā pārliecībā, ka ikgadējā obligātajā veselības pārbaudē viņiem tiek pārbaudīta arī HIV klātbūtne organismā. Ņemot vērā atsaucību testēšanai, būtu apsverama iespēja ieslodzījuma vietu darbiniekiem ik gadu piedāvāt veikt valsts apmaksātas paplašinātas veselības pārbaudes, iekļaujot HIV un hepatītu izmeklējumus.
  2. Ieslodzījuma vietu mediķiem ir vislielākās iespējas ietekmēt to, lai ieslodzītie tiek izmeklēti un ārstēti. Situācija dažādās ieslodzījuma vietās, spriežot pēc semināros saņemtās informācijas, ievērojami atšķiras, un nereti ir vieta izaugsmei.
  3. Mēs esam pārliecināti, ka izglītošanas darbs ieslodzījuma vietās ir jāturpina – padarot zinošākus gan ieslodzītos, gan darbiniekus.

Biedrība iesākto izglītošanas darbu labprāt turpinās, un ceram uz tikpat veiksmīgu sadarbību ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi arī turpmāk – Jaunajā 2020. gadā.

Sagatavots sadarbībā ar GlaxoSmithKline Latvia SIA
GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 3, Rīga, LV-1013, Latvija
NP-LV-HVX-NLTR-200001
01/2020