Laikrakstā “diena” publicēta intervija ar valdes priekšsēdētāju

“Klusā epidēmija ar stigmas zīmogu” – tā nosaukta 2022.gada 10.martā laikrakstā ,,Diena” publicētā intervija  ar biedrības ,,Baltijas HIV asociācija” valdes priekšsēdētāju Ingu Upmaci.

Lai gan reģistrētie jaunie HIV inficēšanās gadījumi Latvijā pēdējos gados statistiski mazinās, pētījumi liecina par sabiedrības nepietiekošām zināšanām, kā arī to, ka daļa inficēto joprojām neapjauš, ka dzīvo ar HIV. Lielākoties HIV Latvijā izplatās seksuālu attiecību laikā, sāp sirds par ikvienu, jo īpaši par tiem jaundzimušajiem, kurus ik gadu inficē viņu mātes un nezināšana… Neļauj neziņai sevi vajāt – veic HIV testu reizi gadā bez maksas biedrības Testpunktā, citos HIV profilakses punktos, pie sava ģimenes ārsta vai tieši vēršoties laboratorijā!