Par mums

Kas mēs esam?

Biedrības „Baltijas HIV asociācija” mērķis ir HIV profilakses aktivitāšu un kaitējuma mazināšanas programmu attīstīšana un līdzdalība šīs jomas integrēšanā valsts un pašvaldību politikas plānošanas dokumentos (pamatnostādnēs, programmās, rīcības plānos u.c.), kā arī HIV/AIDS ārstēšanas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Baltijas valstīs.

Biedrība dibināta 2010.gadā un šobrīd apvieno dažādu jomu speciālistus: sabiedrības veselības speciālistus, ārstniecības personas, projektu vadītājus, sociālos darbiniekus, juristus u.c.

Biedrības apakšmērķi:

  • izveidot Baltijas valstu HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas pakalpojumu sniedzēju sadarbības tīklu, lai stiprinātu tīklojuma personāla kapacitāti, veicot regulāras apmācības, sabiedrisko attiecību kampaņas, kā arī apkopojot un īstenojot labās prakses pieredzi;
  • piesaistīt finanšu resursus Baltijas valstu HIV profilakses aktivitāšu nodrošināšanai un kaitējuma mazināšanas pakalpojumu sniedzēju atbalstam un attīstības veicināšanai;
  • veikt pētījumus un aptaujas HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas jomā;
  • piedalīties sabiedrības veselības un citu ar HIV profilakses jomu saistīto valsts un pašvaldību politikas plānošanas dokumentu, vadlīniju un rekomendāciju sagatavošanā.

Biedrība ir HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas (darbojas Veselības ministrijas pakļautībā) locekle un aktīvi piedalās tās darbā.

Biedrība parakstījusi Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu un piedalās darbā tā ietvaros.

Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai. vairāk informācijas

Lai uzlabotu lapas funkcionalitāti, mēs izmantojam sīkdatnes. Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai.

Aizvert