Testpunktā viesojas PVO pārstāvji un atzinīgi novērtē dalību projektā.

 2019.gada 11.-12.03. Testpunktā viesojās Pasaules Veselības organizācijas pārstāvji, lai pārrunātu projekta “Eksprestestu lietderības izvērtēšana sifilisa un HIV infekcijas skrīningā zema sliekšņa centros vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)“ ieviešanu . Testpunkta komandai  tika izteikta atzinība par akurātu darbu jauno inovatīvo duālo testsistēmu  pielietošanā un salīdzināšanā ar rutīnas testiem . Pētījums tuvojas beigām.

Publicēts jauns pētījuma ziņojums “Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā Latvijā.”

2017.gada rudenī (1.09.-30.12.2017.) tika veikts šķērsgriezuma pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV), populācijā. Pētījumā piedalījās 150 respondenti, kuri tika rekrutēti ar ērtuma atlases metodi. Pētījuma dalībniekiem tika veikti asins eksprestesti infekciju izplatības noteikšanai, kā arī tie aizpildīja pašaizpildes aptaujas anketas asociēto veselības paradumu izplatības identificēšanai. Situācijas padziļinātai izpētei tika veiktas arī 5 padziļinātās daļēji strukturētās intervijas ar mērķa grupas pārstāvjiem.

Pētījuma ziņojums pieejams sadaļā “Pētījumi“. Pētījuma “Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā Latvijā” pasūtītājs: SPKC, realizētājs: BaltHIV.

Publicēta ziņu lapa “HIV Latvijā 2019: kādas būs mūsu prioritātes?”

BaltHIV ir publicējusi ceturto rakstu no sērijas- Ziņu lapa, kas apskata aktuālākās problēmas un risinājumus, saistībā ar HIV un AIDS. Janvāra tēma pievēršas mērķu izvirzīšanai 2019.gadā, lai mazinātu saslimšanas gadījumus ar HIV un AIDS Latvijā, kā arī veicināt ārstēšanu to pacientu vidū,kuriem ir diagnosticēts HIV, bet pacienti neveic ārstēšanos, tādējādi palielinot risku izplatīt slimību tālāk.

Lasi visu rakstu te: ziņu lapa nr.4

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close