Balthiv valdes priekšsēdētājas Ingas Upmaces prezentācija par projektu

Upmace_Nosleguma konfer_prezentacija (2)