Testpunkta darbinieku sanāksme

2016. gada 17. apīlī 18:00-20:00 notika Testpunkta darbinieku sanāksme, kuru apmeklēja 4 Testpunkta darbinieki un Baltijas HIV asociācijas valkdes priekšsēdētāja. Sanāksmes laikā tika apspriesta Testpunkta līdzšinējā darbība un tika lemts par turpmāku Testpunkta darbības paplašinašanu.