Sekmīgi noslēgusies HIV testēšanas nedēļa

Šogad pirmo reizi Eiropā notika HIV testēšanas nedēļa, kurā aktīvi iesaistījās arī organizācijas no Latvijas. Biedrība “Baltijas HIV asociācija” kopā ar biedrību “Papardes zieds” un kristīgo organizāciju “Jaunatne ar misiju” organizēja HIV testēšanu Jaunatnes ar misiju telpās. Kopumā nedēļas laikā tika sniegtas 8 pirms un pēctesta konsultācijas, kā arī veikti bezmaksas testi.