Par brīvprātīgo sanāksmi

2015. gada 13.janvārī projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” ietvaros notiks brīvprātīgo sanāksme.
Sanāksmes mērķis ir pārskatīt un detalizēti plānot projekta aktivitātes, t.sk., turpmāko HIV un sifilisa eksprestestu veikšanu klubos Golden un XXL, sadarbību ar atbalstošā ārstu tīklojumā iesaistītiem speciālistiem, kā arī pārrunāt labākos veidus kā uzrunāt projekta mērķauditoriju testu veikšanai.