HIV un hepatīta C testēšanas nedēļa

HIV un hepatīta C testēšanas nedēļa Testpunktu apmeklēja 60 cilvēki. Kopumā Latvijā tika veikti 742 HIV un 714 C hepatīta eksprestesti, no kuriem 8 gadījumos konstatēts pozitīvs HIV testa rezultāts un 36 gadījumos pozitīvs C hepatīta testa rezultāts.