Eiropas Kaitējuma Mazināšanas Tikla pārstāves video uzaicinājums uz Sarptautisko Kaitējuma mazināšanas konferenci, kas notieks 2013.gada jūnijā Viļņā

Konferences oficiālā mājaslapa.