Biedrības biedru kārtējā sanāksme

Š.g. 12.februārī ir plānota biedrības biedru kārtējā sanāksme, kuras laikā tiks izvērtēts 2013.gadā paveiktais un apstiprināta biedrības gada atskaite. Sanāksmē aicināts piedalīties ikviens biedrības biedrs. Sanāksmes norises vieta un laiks ir paziņots nosūtot e-pastu uz biedrības biedru e-pasta adresēm.