Lustīgu Līgo!

Biedrība “Baltijas HIV asociācija” un Testpunkts vēl priecīgus Līgo svētkus un atgādina – visdrošākais veids, kā izsargāties no HIV un STS – lietot prezervatīvu!
Lai lustīgi svētki!

Izveidots jauns tiešsaistes rīks “Toolkit for MSM Checkpoints”

Euro HIV EDAT projekta “Work package 7” ietvaros ir izveidots jauns tiešsaistes rīks sabiedrisko organizāciju veidotiem testpunktiem, kuri sniedz bezmaksas konsultācijas un testēšanas pakalpojumus vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV). 

Šajā tiešsaistes rīkā iespējams atrast atbildes uz jautājumiem, kas ir būtiski, lai attīstītu un nodrošinātu kvalitatīvus testpunkta pakalpojumus. 

Tiešsaistes rīkā, kurš pašlaik ir pieejams septiņās dažādās valodās, informācija tiek atjaunota un papildināta nepārtraukti. 

Toolkit for MSM Checkpoints ir pieejams šeit.

I.Upmace apmeklē starptautisko HIV/tuberkulozes simpoziju

No 2017.gada 19.-20.maijam biedrības “Baltijas HIV asociācija” valdes priekšsēdētāja Inga Upmace piedalījās 2. Baltijas starptautiskajā simpozijā, kas veltīts HIV/tuberkulozes koinfekcijas pacientiem. Simpozija mērķis – iepazīstināt ar jaunākajām metodēm HIV/tuberkulozes koinfekcijas pacientu ārstēšanā.

Pirmais Baltijas starptautiskais simpozijs norisinājās pagājušā gada maijā, Rīgā, kur tika diskutēts par jaunu medikamentu drošu un efektīvu  pielietošanu, lai uzlabotu ārstēšanas rezultātus tuberkulozes pacientiem. 

Šogad simpozijs tika veltīts diskusijām un dažādu valstu pieredzes apmaiņai, inovatīvu tehnoloģiju izmantošanas diagnosticēšanā un ārstēšanā veicināšanai īpaši HIV/tuberkulozes koinfekcijas pacientiem.

Simpozijā uzstājās vairāku valstu jomas speciālisti, tostarp, arī no Latvijas – dr. I.Ažiņa, dr. A.Cīrule, u.c.

Neskatoties uz pēdējo laiku aktīvu darbību, HIV/tuberkulozes koinfekcija vēl aizvien ir drauds ES/EEA zonas valstīm un turpina izplatīties. Tā piemēram, 2014.gadā reģistrēti 30 000 jauni HIV gadījumi un 58 000 – tuberkulozes gadījumi. 

I.Upmace piedalās HIV, hepatītu B un C un STI izplatības ierobežošanas komisijas sēde

2017.gada 15.maijā biedrības “Baltijas HIV asociācija” valdes priekšsēdētāja Inga Upmace piedalījās LR Veselības ministrijas HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju (STI) un hepatītu B un C izplatības ierobežošanas komisijas sēdē, kurā tika apspriests jaunā rīcības plāna 2018-2020.gadam projekts.

11.maijā plāns tika izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē.

Kopumā rīcības plāns, kura izveidē piedalījās gan nozaru speciālisti, gan nevalstiskās organizācijas, tostarp, Baltijas HIV asociācija, tika novērtēts atzinīgi.