Biedrība noslēdz jaunu sadarbības līgumu ar SPKC par pētījuma veikšanu

2017.gada 28.jūlijā biedrība “Baltijas HIV asociācija” noslēdza vienošanos ar Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk – SPKC) par jauna pētījuma „Atkarības vielu lietošanas un asociēto infekciju izplatības pētījums vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā” veikšanu līdz 2017.gada 11.decembrim.

Pētījuma mērķis – noskaidrot dažādu narkotisko un psihotropo vielu un ar to asociēto infekcijas slimību izplatību vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, vidū 2017. gadā.

Pētījumā tiks izmantota respondentu vadītās atlases metode, kas šobrīd ir viena no atzītākajām atlases metodoloģijām grūti aizsniedzamajās sabiedrības grupās, jo tā ļauj iekļūt dziļi populācijā un nodrošināt maksimāli reprezentatīvu mērķa grupas pārstāvniecību atlasē. Latvijā šāda pieeja konkrētās mērķa grupas izpētē līdz šim nav izmantota.

Lasīt vairāk

Papildus intervijām ar vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, pētījuma ietvaros plānots veikt anonīmo izmeklēšanu uz HIV, sifilisu, vīrushepatītiem B un C ar personas informētu piekrišanu. Primārā izmeklēšana uz HIV, vīrushepatītiem B un C, kā arī sifilisu tiks veikta, izmantojot ekspresdiagnostiku, vienlaikus nodrošinot pirms un pēc testa konsultēšanu.

Pētījums ir ļoti nozīmīgs, jo Latvijā līdz šim nav realizēta neviena Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk – PVO) rekomendētā sistemātiskā epidemioloģiskā uzraudzība vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, populācijā, kas būtiska mērķtiecīgu un specifisku prevencijas pasākumu ieviešanas izveidē, aktualizēšanā un veicināšanā.

Biedrības darba grupa rīko pirmo sanāksmi HERMETIC projekta ietvaros

2017.gada 18.jūlijā biedrības “Baltijas HIV asociācija” biedri, kas iesaistīti HERMETIC projekta pilotpētījumā par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā, tikās pirmajā sanāksmē, kuras laikā notika pilotpētījuma realizēšanas stratēģiskā plānošana, kā arī lemts par pirmajām nepieciešamajām darbībām, tostarp, anketas izveidi.

Pilotpētījums ļaus mazināt nediagnosticēto HIV infekcijas gadījumu skaitu, sekot HIV prevalencei VDV vidū, kā arī aprobēt inovatīvu testēšanas tehnoloģiju Latvijā.

Pilotpētījuma mērķis ir noskaidrot HIV un asociēto faktoru prevalenci VDV vidū Latvijā, tādējādi valstī mazinot nediagnosticēto HIV infekcijas gadījumu skaitu un aprobējot inovatīvu testēšanas tehnoloģiju.

Pilotpētījuma dalībnieku pirmā tikšanās Testpunkta telpās

 

Biedrība sāk darbu pie jauna projekta par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā

2017.gada jūlijā biedrība “Baltijas HIV asociācija” noslēdza vienošanos ar Rīgas Stradiņa universitāti par jauna pilotprojekta izstrādi HERMETIC projekta ietvaros par inovatīvu HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumu riskam pakļautajā iedzīvotāju grupā – vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (turpmāk VDV).

HERMETIC projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu jaunu HIV inficēšanās gadījumu ierobežošanā, paaugstinot par savu HIV pozitīvo statusu informētu personu īpatsvaru un veicinot aprūpes pieejamību.

Lai nodrošinātu HERMETIC projekta mērķu sasniegšanu, biedrība veiks pilotpētījumu HIV izplatības (prevalences) rādītāja VDV vidū noskaidrošanai, pielietojot inovatīvu tehnoloģiju – mutes dobuma sekrēta eksprestestus.

Lasīt vairāk

Pilotpētījums ļaus mazināt nediagnosticēto HIV infekcijas gadījumu skaitu, sekot HIV prevalencei VDV vidū, kā arī aprobēt inovatīvu testēšanas tehnoloģiju Latvijā.

Pilotpētījuma mērķis ir noskaidrot HIV un asociēto faktoru prevalenci VDV vidū Latvijā, tādējādi valstī mazinot nediagnosticēto HIV infekcijas gadījumu skaitu un aprobējot inovatīvu testēšanas tehnoloģiju.

Pētījumu paredzēts veikt līdz 2017.gada 30.novembrim.

Sarunu festivālā LAMPA ievērojama interese par iespēju veikt HIV testu

Sarunu festivāla LAMPA apmeklētāji aktīvi izmantoja telts “Bauda” piedāvāto iespēju veikt bezmaksas HIV testu, lai uzzinātu savu veselības stāvokli. Divu dienu laikā HIV eksprestestus veica 119 festivāla apmeklētāji vecumā no 16 līdz 62 gadiem. Eksprestestus veica biedrības “Baltijas HIV asociācija” mediķi, kuri paralēli testēšanai nodrošināja arī pirms un pēc  testa konsultācijas.

 Iespēju veikt bezmaksas HIV eksprestestus sarunu festivālā LAMPA aktīvāk izmantoja sievietes – 63% no visiem testa veicējiem. Turklāt 71% no telts “Bauda” HIV eksprestestu apmeklētājiem bija cilvēki ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību, kas liecina, ka izglītotiem cilvēkiem jo īpaši rūp savs veselības stāvoklis.

“Esam patīkami pārsteigti, ka no tiem festivāla apmeklētājiem, kuri izvēlējās veikt HIV testu, 62% bija vecuma grupā no 16 līdz 25 gadiem, kas ir viena no lielākajām riska grupām mūsu valstī. Latvijā pagājušajā gadā 365 jaunatklāto pacientu situācijas novērtējums parāda, ka lielākoties tie ir aktīvi jauni cilvēki, vecumā no 20 – 39 gadiem,” uzsver biedrības “Baltijas HIV asociācija” valdes priekšsēdētāja, sabiedrības veselības ārste Inga Upmace.

Lasīt vairāk

HIV testa veikšana Latvijā ir brīvprātīga, to var veikt tikai ar izmeklējamās personas piekrišanu. HIV testa veikšana sevī ietver arī pirms un pēc testa konsultāciju, kuras laikā medicīnas darbinieks izskaidro visus ar HIV/AIDS saistītos jautājumus.

“Tā kā Latvija 2016.gadā izvirzījusies 1. vietā ES pēc jaunatklāto HIV gadījumu skaita, tad mums ir aktīvi jāstrādā, lai informētu sabiedrību par riskiem, kādā veidā iespējams inficēties. Pateicoties vairāku nevalstisko organizāciju (Dia+Logs, Apvienība HIV.LV, Papardes zieds, AGIHAS), kas ikdienā rūpējas par HIV pacientiem vai strādā HIV profilakses jomā, aktīvai iesaistei un farmācijas kompānijas GlaxoSmithKline Latvia finansiālam atbalstam, mums bija iespēja uzrunāt sarunu festivāla LAMPA apmeklētājus un skaidrot šīs infekcijas riskus, kā no tās izvairīties, kā atbalstīt tos, kurus tā skārusi,” piebilst I. Upmace.

Sarunu festivāla LAMPA apmeklētāji visbiežāk jautāja, kādā veidā var sevi pasargāt no HIV infekcijas, ko drīkst darīt cilvēks, kurš ir inficējies, nekaitējot savai ģimenei vai sabiedrībai kopumā. Telts “Bauda” pasākumos nevalstiskās organizācijas tās apmeklētājus iepazīstināja ar aizspriedumiem, kas valda sabiedrībā, piemēram, ka ar HIV inficēts cilvēks nedrīkst strādāt izglītības iestādē, ka ir viegli noteikt, ka kāds no apkārtējiem ir inficējies vai tml.

“Daudziem apmeklētājiem pārsteigums bija fakts, ka HIV attiecas uz jebkuru seksuāli aktīvu cilvēku, un nebūt nav jābūt narkotiku lietotājam vai cilvēkam ar homoseksuālu orientāciju… Galvenais infekcijas izplatības ceļš joprojām ir heteroseksuāls – apdraudēts ir ikviens seksuāli aktīvs cilvēks, arī tad, ja atrodas pastāvīgās attiecībās. Vienīgais veids, kā noskaidrot savu HIV statusu, ir veikt testu. Tikai 1/3 no festivāla laikā apkalpotajiem cilvēkiem šo testu bija veikuši iepriekš, kas nozīmē, ka vēl ir plaša sabiedrības daļa, kas dzīvo stereotipos, ka HIV nevar skart viņus,” turpina I. Upmace.

Telts ,,Bauda. Bauda? Bauda!’’ aktivitātes īstenoja aģentūra „LEAD. Korporatīvā komunikācija” sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām “AGIHAS”, „Baltijas HIV asociācija”, “Dia+Logs”,  “HIV.LV”, “Latvijas Sarkanais Krusts”, “Papardes Zieds” un “Latvijas Medicīnas studentu asociācija”, atbalstīja „GlaxoSmithKline Latvia”.

Par HIV eksprestestiem

HIV eksprestests ir izmeklējums, kam asinis tiek ņemtas no pirksta un rezultātu var uzzināt dažu minūšu laikā. Vēl testu var veikt ārstniecības iestādē, kur asinis tiek ņemtas no vēnas, sūtītas uz laboratoriju un rezultāts paziņots pēc vairākām dienām. Ja vēlies veikt testu, no inficēšanās brīža jāpaiet ne mazāk kā 4-6 nedēļām, lai izslēgtu „loga periodu”, kad infekcija asinīs neuzrādās. Ja eksprestesta rezultāts ir pozitīvs, tad jāveic papildus apstiprinošās analīzes laboratorijā diagnozes precizēšanai. HIV testu veic konfidenciāli,  iespējams veikt arī anonīmi.

Pilnu preses relīzi lasīt šeit.

Aicina uz sarunu par HIV teltī BAUDA. BAUDA? BAUDA!

Sarunu festivālā LAMPA, kas nedēļas izskaņā norisināsies Cēsu pils parkā, ikvienam pasākuma apmeklētājam abas dienas būs iespēja iesaistīties diskusijās ar ekspertiem un apjaust, kāpēc un kā HIV attiecas uz katru no mums. Telts BAUDA. BAUDA? BAUDA! piedāvās piedalīties izglītojošā un emocionālā izlaušanās spēlē, sastopoties ar HIV infekciju, veikt bezmaksas HIV eksprestestus, kā arī diskutēt kopā ar mediķiem, ekspertiem un tiem, kurus neatstāj vienaldzīgus šī mūsdienu infekcija.

HIV ir hroniska, lēni progresējoša infekcijas slimība, kuru izraisa cilvēka imūndeficīta vīruss, kas lēnām sagrauj cilvēka imūno sistēmu. Jaunākie statistikas dati par HIV/AIDS izplatību Baltijā liecina, ka Latvija ir līdere Eiropas Savienībā pēc jaunatklāto HIV gadījumu skaita uz 100 000 iedzīvotājiem, kā arī 1. vietā ES pēc jaunatklāto AIDS gadījumu skaita*. Kopš brīža, kad Latvijā tika reģistrēts pirmais HIV pacients, kopumā reģistrēti 7069 HIV pozitīvi cilvēki – no tiem 1712 jau miruši, bet 5260 turpina dzīvot, no kuriem apmēram 35% saņem ārstēšanu.

Lasīt vairāk

Mūsdienu HIV pacienta profils ir krasi mainījies no brīža, kad Latvijas sabiedrība iepazina šo infekciju. Šodien HIV attiecas uz jebkuru seksuāli aktīvu cilvēku. Kopumā samazinājies narkotiku un homoseksuālu kontaktu ceļā iegūtais HIV gadījumu skaits. Galvenais infekcijas izplatības ceļš joprojām ir heteroseksuāls – apdraudēts ir ikviens seksuāli aktīvs cilvēks, arī tad, ja atrodas pastāvīgās attiecībās. Vienīgais veids, kā noskaidrot savu HIV statusu, ir veikt HIV testu.

“Latvijā šobrīd dzīvo vairāk nekā 5000 HIV inficēto, taču, atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas aprēķiniem, ar HIV inficēto cilvēku skaits varētu būt gandrīz divas reizes lielāks. Tātad savu HIV statusu zina tikai puse no inficētajiem. Latvijā HIV pozitīvie cilvēki ceļā uz diagnostiku un atbilstošu ārstēšanu sastopas ar dažādām barjerām, tostarp, lieliem sabiedrības aizspriedumiem un neizpratni par to,” stāsta Inga Ažiņa, Latvijas Infektoloģijas centra 2. HIV/AIDS ambulatorās nodaļas vadītāja, sertificēta infektoloģijas un dermatoveneroloģijas ārste.

“Teltī BAUDA. BAUDA? BAUDA! mēs aicināsim runāt par to un apjaust, kāpēc un kā HIV attiecas uz katru no mums. Metīsim malā šos aizspriedumus un runāsim skaidru valodu,” uzsver daktere I. Ažiņa.

Telts Bauda. Bauda? Bauda! organizatori vēlas iedrošināt cilvēkus meklēt iespēju veikt HIV eksprestestu pēc paša iniciatīvas, visiem sarunu festivāla LAMPA apmeklētājiem abas dienas nodrošinot bezmaksas diagnostisku un speciālistu padomu. Eksprestestus veiks biedrības “Baltijas HIV asociācija” mediķi, kuri ne tikai veiks testus, bet arī nodrošinās pirms un pēc testa konsultācijas. Privātuma saglabāšanai testēšana tiks veikta atsevišķā telpā.

Interaktīva lekcija “Kā HIV attiecas uz mani” ar klausītāju iesaisti, ko vadīs infektoloģe I. Ažiņa un standup komiķi Maksims Trivaškevičs un Rūdolfs Kugrēns, notiks piektdien, 30. jūnijā plkst. 20.00 un sestdien, 1. jūlijā plkst. 16.00.

Lai mazinātu aizspriedumus līdzcilvēkos un sabiedrībā kopumā, biedrība “DIA+LOGS”, kas ikdienā sniedz psiholoģisku un sociālu atbalstu visiem, kuri ir HIV/ AIDS pozitīvi, aicina uz diskusiju “HIV pozitīva attieksme”, kas notiks piektdien, 30. jūnijā plkst. 16.00, bet sestdien, 1. jūlijā plkst. 14.00.
Biedrību “Papardes zieds” un “Latvijas Medicīna studentu asociācija” speciālisti telts apmeklētājiem piedāvās izmēģināt virtuālās brilles, kas imitē alkohola reibumu, mēģinot šādā stāvoklī uzvilkt prezervatīvu mākslīgam loceklim. Ikvienam būs iespēja pārliecinoties, ka alkohola vai citu apreibinošo vielu lietošana var būt šķērslis prezervatīva izmantošanai, kādēļ cilvēks var inficēties ar HIV.

Telts Bauda. Bauda? Bauda! aktivitātes īsteno aģentūra „LEAD. Korporatīvā komunikācija” sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām “AGIHAS”, „Baltijas HIV asociācija”, “Dia+Logs”, “HIV.LV”, “Latvijas Sarkanais Krusts” un “Papardes Zieds”, atbalsta „GlaxoSmithKline Latvia”.
* Dati – ECDC, WHO HIV/AIDS Report Europe 2014

Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai. vairāk informācijas

Lai uzlabotu lapas funkcionalitāti, mēs izmantojam sīkdatnes. Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai.

Aizvert